Nou de Valldaura 19-21 - 08241 Manresa

93 872 84 00

Apadrinament lingüístic: un projecte per aprendre català i crear vincles

Apadrinament lingüístic: un projecte per aprendre català i crear vincles

L’intercanvi lingüístic entre alumnes com a eina eficaç d’aprenentatge

Des de l’octubre del curs passat, a FEDAC Manresa duem a terme el projecte Apadrinament Lingüístic. Aquest projecte consisteix en l’acompanyament dels alumnes nouvinguts per part dels alumnes de batxillerat. Amb això ens proposem augmentar les interaccions en llengua catalana dels alumnes nouvinguts, al mateix temps que l’alumnat de batxillerat pren consciència d’aspectes sintàctics i fonològics del català, aprèn a crear recursos didàctics i s’endinsa en el món del voluntariat.

Aquesta proposta va sorgir per donar resposta a la necessitat d’inclusió i suport als alumnes de l’aula d’acollida de l’escola. Aquests són nens i nenes de primària i nois i noies de secundària que han arribat a Catalunya fa menys de tres anys i necessiten aprendre la llengua per seguir els estudis i integrar-se al centre educatiu i a la comunitat. Com que les seves famílies i el seu entorn més proper no parla la llengua catalana, no tenen prou moments per parlar de forma individual en aquest idioma. És per això que el projecte prioritza la comunicació oral de l’alumne nouvingut amb el seu mentor de batxillerat, per així poder aconseguir una hora sencera d’interacció oral.

Aquestes trobades es porten a terme de forma mensual. El curs passat es van utilitzar aquests moments per reforçar i ampliar les competències i sabers que els alumnes de l’aula d’acollida treballaven a diari. Aquest curs, l’objectiu de les trobades ha sigut elaborar un producte final en format vídeo. En aquest vídeo, l’alumne nouvingut explica la seva trajectòria vital guiat per les preguntes dels seus mentors de batxillerat.

Les dues impulsores del projecte, Iris Vila-Masana i Anna Bertran, valoren el projecte com una experiència molt enriquidora per l’alumnat i per a elles mateixes. Diuen que ha servit per trencar barreres, madurar els coneixements dels alumnes i crear vincles internivell entre l’alumnat. Tanmateix, ha ofert la possibilitat de conèixer realitats molt diferents a la pròpia, fet que ha sorprès positivament l’alumnat.

Alguns dels comentaris que han fet els alumnes beneficiaris del projecte d’Apadrinament Lingüístic quan se’ls ha entrevistat han estat:

Ahora, els alumnes-mentors de batxillerat també valoren molt positivament el projecte:

Amb tot això, el millor del projecte no són només els aprenentatges, sinó els somriures que s’intercanvien els alumnes quan es creuen pel passadís i la dolça espera de la següent sessió.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website