Nou de Valldaura 19-21 - 08241 Manresa

93 872 84 00

Batxillerat

Batxillerat PRO El batxillerat PRO (Bat PRO) és un nou itinerari competencial de FEDAC Manresa en el qual treballem el currículum amb projectes. El batxillerat PRO assegura el treball de les intel·ligències múltiples i dona una base de qualitat als estudiants per accedir a qualsevol cicle formatiu de grau superior (CFGS), escoles d’arts i oficis, i estudis universitaris de l’àmbit social.

La metodologia pròpia és el treball per projectes. Aquests es diferencien en projectes interns i externs. Dels projoectes externs destaca el Programa Erasmus +, un projecte lingüístic  d' àmbit internacional que  té com a objectiu principal potenciar  l'idioma anglès com a pràctica integral en situació d' experiències d' intercanvi entre diferents països. Podreu veure més informació a l' apartat d'àmbits competencials /projectes internacionals: Erasmus +.

El batxillerat PRO de FEDAC Manresa forma part de l’oferta del Campus Building Young Talent. Aquesta proposta obre als joves moltes possibilitats a través de les aliances i els projectes col·laboratius en els quals participem amb altres entitats i estudis. Així, per exemple, els alumnes poden obtenir el batxillerat americà (Batxillerat Dual d’Academica), cursar optatives amb l’Institut Obert de Catalunya (IOC) o participar en projectes amb la Fundació Universitària del Bages (FUB), la Universitat Abat Oliva o el CFGS d’Integració Social.

Àmbits competencials del Bat PRO

Projectes internacionals: Erasmus +

Els projectes internacionals Erasmus+ potencien les habilitats lingüístiques dels alumnes a través del contacte amb estudiants d’altres països, ja que posen en relleu la importància de l’anglès com a llengua vehicular d’algunes matèries o de part d’elles. 

Projecte 2022-2024

Creativity and Sustainability. L'objectiu d'aquest projecte és abordar la sostenibilitat des de la perspectiva de la creativitat i les arts. El propòsit és explorar diferents maneres creatives de conscienciar sobre la importància de la sostenibilitat avui i en el futur.

Sovint, la sostenibilitat es defineix com a l'intent de satisfer les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves. Aquest enfocament té tres pilars principals: l'econòmic, l'ambiental i el social. Aquests tres pilars s'anomenen de manera informal persones, planeta i beneficis. Utilitzarem la creativitat i les arts com a canal per treballar aquests reptes tan importants als quals s'enfronten les nostres societats actualment. 
Es tracta d'un projecte Erasmus+ cofinançat per la Unió Europea que estem fent en col·laboració amb dues escoles europees: Epromat a la localitat de Mathosinos (Portugal), i Prezidento V. Adamkaus Gimnazija a Kaunas (Lituània).
 

Projecte 2019-2022

El projecte del curs 2019-2022 s´anomenava Erasmus Plus Creative Vibrations i tenia com a objectiu forjar i enfortir les competències clau requerides en el mercat de treball, inclosa la importància de la creativitat i l'esperit emprenedor en la planificació i el desenvolupament professional, en particular aspectes com les condicions actuals del mercat laboral o la necessitat de gestionar-se el propi camí professional, entre altres. Fent clic a Creative Vibes podreu veure el SITES on trobareu tot el projecte realitzat per part de diferents països i entre ells, nosaltres com a representació d´Espanya i Catalunya.

.

Competència lingüística

La competència lingüística permet desenvolupar les habilitats pròpies de l’expressió escrita i oral en català i castellà. Durant el batxillerat PRO a FEDAC Manresa fem un incís especial en l’art de l’oratòria, que els estudiants exerciten amb l’exposició de projectes i en la defensa d’idees i reflexions a l’aula i en les diferents activitats que els proposem. Alhora, també ens aproximem a la literatura com a font de models inspiradors per a la creació de productes propis i per la descoberta d’un passat literari que serveixi de model a l’actualitat.

Cultura

El món, la cultura, els descobriments, els problemes mediambientals, la macroeconomia, la política, la globalització... són alguns dels temes que tractem en l'àmbit de Cultura.

Per treballar fem servir metodologies que faciliten que l'aprenentatge esdevingui participatiu, creaActiu i motivador, com el Visual Thinking, l'Aprenentatge basat en problemes (PBL o ABP), l'Aprenentatge-Servei (ApS) o la gamificació, entre d'altres.

Aquest àmbit proporciona les eines perquè l'alumnat perquè sigui crític amb les fal·làcies d'aquest món, curós amb les opinions dels altres i finalment creatiu per transformar el seu entorn.

Economia per Emprendre

 

En aquest àmbit competencial treballem els continguts, els instruments i les habilitats que ajudin l’alumnat a adquirir les competències necessàries per despertar l’esperit emprenedor. El conveni de col·laboració de FEDAC Manresa amb la Fundació Universitària del Bages (FUB) permet apropar els alumnes al món de l’empresa.

En aquesta línia, l’estada en l’empresa o la creació d’una empresa pròpia com a projecte d’emprenedoria són la praxis concreta per connectar els talents i els interessos dels estudiants amb el món laboral.

FEDART

FEDART és l'àmbit de la comunicació i de la interpretació visual. En el món actual la major part de la informació que rebem cada dia prové de mitjans audiovisuals de consum, imatges fixes, sons, músiques, sèries... Ens resulta imprescindible aprofundir en la intencionalitat i significats de les imatges, llegir-les com si fossin lletres, per poder enfrontar-nos amb esperit crític amb el nostre entorn. A més, hem d'entendre que tot aquest món d'imatges ha tingut un esdevenir històric determinat, i a FEDART estudiarem els orígens i les motivacions de la producció visual de la nostra cultura..

Professional Personal Project

La intervenció d’especialistes externs per a tallers i projectes concrets permet acostar-nos a l’excel·lència i el rigor dels experts, i obrir noves perspectives vitals i professionals en els alumnes. L’objectiu del Professional Personal Project és, per tant, potenciar en els estudiants la construcció i formulació d’un projecte professional personal. 

LideratgeS: LeaderInMe (LEM)

A les tutories amb els alumnes de batxillerat implementem el programa de lideratge personal LeaderInMe (LEM), del qual les escoles FEDAC som pioneres a l’Estat. El programa, basat en Els 7 Hàbits de la gent altament efectiva de Stephen Covey, ensenya als estudiants un conjunt de principis i hàbits des de la perspectiva del creixement personal.

L’objectiu és que els estudiants esdevinguin els líders de la seva pròpia vida, millorin les seves relacions amb els altres, assumeixin la responsabilitat de les seves decisions i contribueixin a la construcció d’un món millor.Tots aquests objectius també aporten unió de grup, coneixença personal i descoberta de l’entorn més immediat.

Physical Education

 

L’idioma vehicular de l’educació física al batxillerat PRO és l’anglès, de manera que aquesta llengua es converteix en eina comunicativa en un context real. L’educació física també inclou tècniques de mindfulness, ja que esdevenen un bon complement per a la gestió del propi cos i la ment, així com nocions de vida saludable.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website