Nou de Valldaura 19-21 - 08241 Manresa

93 872 84 00

Projectes de FEDAC Manresa

Projectes de l'escola FEDAC-Manresa:

A més de dur a terme amb els alumnes els projectes diferenciadors vinculats al pla d’innovació pedagògica #avuixdemà2024, a FEDAC Manresa participem també en una sèrie de projectes d’escola.
 Projecte Aprenentatge-Servei (Aps)

L’Aprenentatge-Servei (ApS) és una proposta educativa basada en la participació dels alumnes en projectes orientats a resoldre una necessitat real de la comunitat que ens envolta i millorar, així, les condicions de vida de les persones o la qualitat del medi ambient.

Alhora, el projecte que els nens i nenes duen a terme permet que facin aprenentatges relacionats amb el currículum acadèmic.

Projecte multilingüe 3L

El projecte multilingüe 3L està estretament vinculat al desenvolupament i l’assoliment de la competència comunicativa dels nostres alumnes en les dues llengües oficials de Catalunya, català i castellà, i en la llengua anglesa i en la francesa.

Projecte TÀCtil

A més de multiplicar substancialment la motivació, la robòtica educativa afavoreix metodologies com el Learning by Doing i l’assaig prova-error. Així, la robòtica com a eina educativa permet aprendre a partir de l’error i eliminar, en conseqüència, la creença que equivocar-se és terrible.

Alhora, la robòtica educativa ens serveix per treballar conceptes físics, matemàtics i científics a través de la construcció i programació de robots, des d’engranatges fins a palanques, politges, rodes i eixos, motors i sensors integrats. Tot això d’una manera divertida i motivadora que permet combinar la creativitat amb la imaginació, els coneixements i la programació.

 Projecte ODS: AGENDA 2030

L'Ajuntament de Manresa  i l'Agenda 2030 implica als ciutadans i ciutadanes de la ciutat per avançar en el compliment dels ODS.  A l'escola apliquem a totes les etapes aquest projecte de manera interdisciplinar.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.