Nou de Valldaura 19-21 - 08241 Manresa

93 872 84 00

Cicles formatius

Formació professional a FEDAC Manresa

A FEDAC Manresa impartim conjuntament amb l’escola Montserrat
el cicle formatiu de grau superior (CFGS) en Integració Social.

Es tracta d’una titulació oficial en la modalitat de formació professional dual, de manera que durant el segon curs els alumnes treballen en una empresa del sector social al llarg de 10 mesos, amb una beca en concepte de salari fix i alta a la seguretat social.

Els estudis d’Integració Social doten els estudiants dels recursos, els coneixements i les habilitats necessaris per desenvolupar la seva activitat professional en l’àmbit de l’atenció psicosocial a persones i col·lectius en situació de desavantatge social i vulnerabilitat.

Els alumnes trobaran una sortida professional en el camp de la mediació comunitària, la promoció de la igualtat d’oportunitats o la defensa dels drets de les víctimes de violència de gènere, per exemple. Al mateix temps, els estudis de cicle formatiu de grau superior són també una porta d’accés a la universitat.

CFGS d'Integració Social

El cicle formació de grau superior (CFGS) d’Integració Social s’organitza en 15 mòduls, repartits en dos cursos.

L’objectiu del cicle formatiu és que l’alumnat sigui capaç de programar, implementar i avaluar intervencions d’integració social per promoure l’equitat i la igualtat d’oportunitats en aquells col·lectius o persones en situacions de vulnerabilitat. Per això, formem els estudiants en l’aplicació de les tècniques i les estratègies que els permetran actuar cap a les persones destinatàries de les intervencions socials amb una actitud de professionalitat i respecte.

Els mòduls del cicle d’Integració Social són:

 • Context de la intervenció social
 • Metodologia de la intervenció social
 • Promoció de l’autonomia personal
 • Inserció sociolaboral
 • Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
 • Atenció a unitats de convivència
 • Atenció a unitats de convivència
 • Suport a la intervenció educativa
 • Mediació comunitària
 • Habilitats socials
 • Primers auxilis
 • Projecte d’integració social
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball
 • Projecte d’integració social

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website